2018137731 - Duffelsesteenweg 162 - Vergunning

2018137731 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 april 2019 een vergunning verleend voor de regularisatie van een kantoor in bestaande bebouwing.