2018126350 - Pierstraat 186 - Vergunning

2018126350 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7 maart 2019 een vergunning verleend voor het bouwen van een eengezinswoning.