2018126151 - Hofstraat 63 - Vergunning

2018126151 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28 februari 2019 een vergunning verleend voor de uitbreiding van het meterlokaal met een berging voor tuinspulen/fietsen.