2018124658 - Tulpenlaan 31 - Vergunning

2018124658 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25/07/2019 een vergunning verleend voor het bouwen van een garage.