2018119227 - Wipstraat 8 - Vergunning

2018119227 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10 januari 2019 een vergunning verleend voor het afbreken van een woning en bijgebouwen.

Bijlagen