2018116641 - Drabstraat 9 - Vergunning

2018116641 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 6 juni 2019 een vergunning verleend voor het slopen van een constructie.

Bijlagen