2018109397 - Prins Boudewijnlaan 3 - Vergunning

2018109397 - Prins Boudewijnlaan 3 - De deputatie van de provincie Antwerpen heeft in zitting van 17 januari 2019 een vergunning verleend voor stedenbouwkundig handelingen bij een tankstation.