2018104601 - Pastoriestraat 27 - Vergunning

2018104601 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 maart 2019 een vergunning verleend voor het aanleggen van een natuurlijke zwemvijver, stalling en schuilhok