2018100922 - Duffelshoek11 - Vergunning

2018100922 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18/07/2019 een vergunning verleend voor het bouwen van een tuinberging en het aanleggen van een natuurlijke vijver.