2018092602 - Wildemansstraat 18 - Vergunning

2018092602 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17 december 2018 een vergunning verleend voor het slopen van een woning en het bouwen van een woning met carport.