2018092003 - Gemeenteplein 8, Rubensstraat 6 & 8 - vervangen van bestaande gebouwen & uitbreiding van de school

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning SJI FASE 2

Wij delen jou mee dat door Erwin Van Wassenhove namens ONDERWIJSINRICHTINGEN ZUSTERS DER CHRISTELIJKE SCHOLEN ZUID-ANTWERPEN VZW een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Rubensstraat 8, Rubensstraat 6 en Gemeenteplein 8, kadastraal gekend als Kontich afdeling 1 sectie B nummers 226Y en 226X.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten:

  • plaatsen speelplaatsoverkapping SJI
  • NIEUWBOUW AGORA
  • plaatsen speelplaatsoverkapping Vandijckstr
  • Herinrichten speelplaats
  • afbraak bestaand schoolgebouw

De aanvraag kan je inkijken vanaf 31 januari 2019 tot en met 1 maart 2019.

Het volledige dossier ligt ook ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 80 met vermelding van het dossiernummer OMV_2018092003. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 1 maart 2019 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich, eerste verdieping
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2018092003

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2018092003.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.

Bijlagen