2018036557 - Mechelsesteenweg zn - het vervangen van een lichtpaal

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning AN0462A - AWV LIGHTPOLE A0662 135 - MECHELSESTEENWEG 336 - 2550 KONTICH

Wij delen jou mee dat door Philippe Tips namens Telenet Group BVBA een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Mechelsesteenweg 336, kadastraal gekend als Kontich .

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten de vervanging van lichtpaal A0662 135 door een lichtpaal met telecommunicatie apparatuur en een vangrail.

De aanvraag kan je inkijken vanaf 16 juli 2020 tot en met 14 augustus 2020.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2018036557. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 14 augustus 2020 op volgende wijze worden ingediend:

  • digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2018036557

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2018036557.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.