2017006944 - E19 - het bouwen van 2 windturbines

BEVRAGING aanvraag omgevingsvergunning WINDTURBINEPROJECT E19 KONTICH-RUMST 2.0

Wij delen jou mee dat door de heer Jeroen Lowette en W-Kracht een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op percelen gelegen te Kontich en Rumst, kadastraal gekend als Kontich , 1e afdeling, sectie F, nummer 371A en te Rumst, sectie C, nummers 181B, 183A.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten het bouwen van windturbines

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

Nieuw - 12.2.2° - 2 transformatoren met een vermogen van elk 3.200 kVA

Nieuw - 20.1.6.1°c) - 2 windturbines met een nominaal vermogen van 2300kW elk.

De aanvraag kan je inkijken vanaf 18/06/2020 tot en met 17/06/2020.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2017006944. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met op volgende wijze worden ingediend:

  • digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2017006944

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2017006944.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.