16.222 - Pierstraat zn - Verkaveling Groeningen - Besluit

16.266 - Pierstraat zn - project Groeningen - De deputatie heeft op 24 oktober 2019 een vergunning verleend overeenkomstig de voorgebrachte plannen en de door de gemeente Kontich aangepaste voorschriften, onder de voorwaarden en lasten zoals opgenomen in de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Kontich, met schrapping van de voorwaarde E en de voorwaarde Q, mits naleving van de bijkomende voorschriften 'groepswoningbouwkarakter' worden nageleefd en aanpassing van voorwaarde T als volgt:

- Fase 1 vangt aan van zodra de verkavelingsvergunning definitief en uitvoerbaar is;

- Fase 2 vangt aan uiterlijk 4 jaar na aanvang van fase 1;

- Fase 3 vangt aan uiterlijk 3 jaar na aanvang van fase 2;

- Bij aanvang van elke fase dienst de gemeente door de vergunninghouder aangetekend in kennis te worden gesteld.