Naar inhoud
ocmw kontich
Gemeentebestuur Kontich
Tijdelijke huisvesting:
Mechelsesteenweg 83
2550 Kontich
Gemeenteplein 1 - 2550 Kontich
tel. 03 450 78 40
fax 03 458 31 39
gemeente@kontich.be
Sluitingsdagen gemeentediensten

Wijkraad Waarloos-Wild Veld

De Wijk- en Dorpsraden zijn een bijkomend advies-, inspraak- en informatiekanaal naast de bestaande adviesraden die thematisch of doelgroepmatig zijn samengesteld. De Wijk- en Dorpsraden zijn geografisch samengesteld en behartigen de problematieken van straten, buurten en wijken.

De Wijk- en Dorpsraden hebben geen beslissingsbevoegdheid, enkel een adviserende taak. Elke Wijk- en Dorpsraad staat in voor het overleg tussen de wijk- en dorpsbewoners, het overleg tussen de gemeente en de wijk of het dorp.

De Wijk- en Dorpsraden kunnen vragen en voorstellen voorleggen aan het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur kan vragen en voorstellen voorleggen aan de Wijk- en Dorpsraad.

Het bestaan van een Wijk- en Dorpsraad hangt af van de inwoners zelf. Het gemeentebestuur zal haar inwoners aanmoedigen om een Wijk- Of Dorpsraad op te richten of voort te zetten.

Alle inwoners van de wijk of van het dorp kunnen deelnemen aan de Wijk- of Dorpsraad waartoe ze behoren. De vertegenwoordigers van organisaties, verenigingen, instellingen en bedrijven, gelegen in de wijk, zijn eveneens welkom op de Wijk- en Dorpsraad.

 

Info en contact:

E-mail: walter.van.elshocht@skynet.be