Naar inhoud
ocmw kontich
Gemeentebestuur Kontich
Tijdelijke huisvesting:
Mechelsesteenweg 83
2550 Kontich
Gemeenteplein 1 - 2550 Kontich
tel. 03 450 78 40
fax 03 458 31 39
gemeente@kontich.be
Sluitingsdagen gemeentediensten

Sportraad

Sportraad

De gemeentelijke sportraad is een adviesorgaan van het gemeentebestuur inzake sportaangelegenheden. De sportraad geeft adviezen aan het gemeentebestuur. 
De raad van bestuur wordt verkozen door de leden van de algemene vergadering van de sportraad. De leden hiervan zijn alle sportverenigingen. 
De raad van bestuur van de sportraad vergadert maandelijks. Het verslag is telkens te vinden op deze webpagina’s. 
De sportraad geeft niet alleen adviezen, maar organiseert ook verschillende activiteiten. 
Voor adviesverstrekking over het sportbeleid is de sportraad het orgaan dat bij uitstek aangewezen is voor die opdracht. De sportraad behandelt ook klachten van sporters. 
De Sportraad stimuleert ook overleg en samenwerking tussen de sportverenigingen en bemiddelt als er geschillen zijn tussen de aangesloten verenigingen of tussen de verenigingen en derden. 
De Sportraad is de gesprekspartner bij uitstek van het College van Burgemeester en Schepenen als het gaat over algemene sportzaken en zaken die de sportverenigingen overstijgen. Daarbij geeft de raad ook advies (al dan niet op vraag van het College) over aangelegenheden waarbij de belangen van de sport rechtstreeks zijn betrokken. Een mooi voorbeeld hiervan is de uitwerking van een gemeentelijk sportbeleid.