Naar inhoud
ocmw kontich
Gemeentebestuur Kontich
Tijdelijke huisvesting:
Mechelsesteenweg 83
2550 Kontich
Gemeenteplein 1 - 2550 Kontich
tel. 03 450 78 40
fax 03 458 31 39
gemeente@kontich.be
Sluitingsdagen gemeentediensten

Raad van bestuur bibliotheek en gemeenschapscentrum

logo cultuurpunt en bibliotheek

Sinds 2007 beschikt onze gemeente over een gezamenlijke raad van bestuur voor de bibliotheek en het gemeenschapscentrum (met Cultuurpunt Altena en Cultuurpunt Sint-Jan). 
De raad van bestuur is samengesteld uit 9 afgevaardigden van de gemeenteraad en 8 vertegenwoordigers van de gebruikers. Bovendien worden er ook telkens maximaal 4 deskundigen gecoöpteerd.

De leden worden aangesteld door de gemeenteraad voor de duur van 6 jaar. Na elke gemeenteraadsverkiezing wordt ook de raad van bestuur opnieuw samengesteld.

De raad geeft advies aan het gemeentebestuur over de programmatie en over de inhoud van de eigen culturele activiteiten van het gemeenschapscentrum en de uitbreidingsactiviteiten van de bibliotheek. Er is overleg met de cultuurraad om te waken over een integrale werking in uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleidsplan, waar sinds 2007 ook het bibliotheekbeleidsplan deel van uitmaakt. 
Ook beschikt de raad van bestuur over inspraakrecht over alle overige aspecten van het beheer van het gemeenschapscentrum, zoals bij verbouwingswerken, het financieel beleid, de personeelsformatie en het opstellen van het huishoudelijk reglement.

Voor de bibliotheek heeft de raad van bestuur een adviserende bevoegdheid voor alle aspecten van het bibliotheekwerk (o.a. de oriëntatie van de collectie, begrotingsvoorstellen, …) en werkt mee aan het respecteren van de wettelijke opdrachten van de bibliotheek (o.a. toegankelijkheid van het gebouw, online catalogus). De leden van de raad kunnen ook meewerken aan de realisatie van uitbreidingsactiviteiten.

Een advies aan het gemeentebestuur wordt concreet voorbereid door verscheidene werkgroepen binnen de raad, waaronder de werkgroep infrastructuur en de werkgroep programmatie met zijn verscheidene projectgroepen.

Heb je interesse om deel uit te maken van de Raad van Bestuur ?
Neem dan contact op met Karen Van de Velde (cultuurbeleidscoördinator) of Diane Nys (bibliothecaris).