Naar inhoud

Praktisch

Gemeente Kontich
Infodienst

Tijdelijke huisvesting: Mechelsesteenweg 83 - Gemeentehuis, 2de verdieping

 

Het postadres blijft Gemeenteplein 1


tel. 03 450 78 54 of 03 450 78 96
e-mail

Openingstijden

 

 

Alle werkdagen van 9 tot 12.30 u.

Maandag t.e.m. donderdag van 14 tot 16 u. (niet tijdens schoolvakanties)

Maandag van 17.30 tot 20.15 u.

 

Sluitingsdagen

 


 

ocmw kontich
Gemeentebestuur Kontich
Tijdelijke huisvesting:
Mechelsesteenweg 83
2550 Kontich
Gemeenteplein 1 - 2550 Kontich
tel. 03 450 78 40
fax 03 458 31 39
gemeente@kontich.be
Sluitingsdagen gemeentediensten

Publieksvragen gemeenteraad

Om de inwoners van onze gemeente beter te betrekken bij het gemeentelijk beleid, geven we hen de mogelijkheid rechtstreeks vragen te stellen aan de leden van het college.

Dit kan tijdens de publieksvragen die de gemeenteraad vooraf gaan (begin om 20 u.).
 
De procedure voor de publieksvragen is opgenomen in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad:
Artikel 51:
- Tijdstip: onmiddellijk voor de eigenlijke vergadering van de gemeenteraad.
- Tijdsduur: maximum een half uur
- De voorzitter opent de publieksvragen.
- De kandidaat-vragensteller dient zich door handopsteken te melden en bekend te maken (naam en adres) en de voorzitter zal de rangorde bepalen.
- De voorzitter heeft het recht bepaalde vragen onontvankelijk te verklaren, doch alleen om redenen van persoonlijke aangelegenheden of  beledigend karakter.
- Vragen kunnen mondeling gesteld, maar dienen schriftelijk overhandigd. De vraag bevat eveneens de volledige identiteit van de vraagsteller.
- De vragen kunnen aan alle leden van het college gesteld worden.
- De raadsleden mogen tijdens de publieksvragen geen vragen stellen, ze hebben het recht en de plicht dit onder de vorm van interpellatie te doen of door een schriftelijke vraag aan het schepencollege.
- De schriftelijke vragen worden onderzocht en zullen binnen een redelijke termijn schriftelijk beantwoord worden.
- In geval van tumult of verstoring van de openbare orde, behoudt de voorzitter het recht om een einde te maken aan de publieksvragen.
 
Verslagen van de publieksvragen kan je hier terugvinden.