Naar inhoud

Praktisch

Gemeente Kontich
Milieudienst

Tijdelijke huisvesting: Mechelsesteenweg 83 - Gemeentehuis, 1ste verdieping

 

Het postadres blijft Gemeenteplein 1.


tel. 03 450 78 68/69
fax 03 458 31 39
e-mail

Openingstijden

Milieudienst

Alle werkdagen van 9 tot 12.30 u.

Maandag t.e.m. donderdag van 14 tot 16 u. (niet tijdens schoolvakanties)
Maandag van 17.30 u. tot 20.15 u.

Meer info

ocmw kontich
Gemeentebestuur Kontich
Tijdelijke huisvesting:
Mechelsesteenweg 83
2550 Kontich
Gemeenteplein 1 - 2550 Kontich
tel. 03 450 78 40
fax 03 458 31 39
gemeente@kontich.be
Sluitingsdagen gemeentediensten

Duurzaam watergebruik op het werk

water buffering
Bij de uitbating van een bedrijf krijgt men te maken met verschillende types waterstromen.
Of het nu om een productiebedrijf, een kantoorgebouw of een loods voor logistiek transport gaat, op zijn minst is er water nodig voor de sanitaire voorzieningen. Maar ook voor heel wat andere toepassingen kan water nodig zijn. Bij het gebruik van water is er keuze uit verschillende soorten waterbronnen, denk maar aan leidingwater, regenwater, grondwater, oppervlaktewater, grijswater. Waar men zich meestal niet zo van bewust is, is het feit dat elk van deze waterstromen het voorwerp is van een specifieke regelgeving die een duurzaam gebruik in Vlaanderen voorop stelt. Na het gebruik eindigt elk water dat niet verdampt of opgenomen wordt in een product uiteindelijk als afvalwater dat geloosd moet worden. Ook deze lozing is opnieuw gebonden aan een eigen regelgeving. Voor een bedrijf vraagt het dan ook heel wat kennis om deze verschillende regels goed toe te passen. Daarnaast vereist het heel wat kunde om het water als grondstof eco-efficient in te zetten en te beheren en te evolueren naar een gesloten waterkringloop. (Bron: Agentschap Ondernemen, Brochure Bedrijf & Water)
Meer lezen? Klik hier.

Wettelijk gezien is elk bedrijf verplicht zijn eigen afvalwater te zuiveren. Het spreekt voor zich dat bedrijven die veel water gebruiken en verontreinigen hiervoor grotere inspanningen moeten leveren dan bedrijven die minder water vervuilen. Maar in elk bedrijf, hoe groot of klein ook (landbouwer, fabriek of KMO, ..), kan men werken rond rationeel- en duurzaam watergebruik.

Buffering en infiltratie
Nogal wat bedrijfsgebouwen, beslaan een grote tot zeer grote verharde oppervlakte. Bij hevige regenval wordt al het water opgevangen en komt het met enorme hoeveelheden bij elkaar. Zeker voor bedrijven die een grote oppervlakte beslaan: koppel het hemelwater af van de riolering, laat het vertraagd afvloeien naar een oppervlaktewater of laat het infiltreren in de bodem.

In de krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid wordt de verplichting opgelegd een buffering te voorzien vanaf verharde oppervlakte van 1.000 m², met een bufferingsvolume van minstens 100 m³/ ha. Verharde oppervlakken wil ook zeggen: daken, overkappingen, inritten, terrassen,... .

Hemelwateropvang
Ook bedrijven kunnen een hemelwatersysteem installeren voor de spoeling van toiletten en voor een mogelijke toepassing in het productieproces.

Speciaal voor veehouders heeft de VMM een 'Waterwegwijzer voor veehouders' ontwikkeld. Het is een handleiding voor duurzaam watergebruik in en om de veehouderij. Dit boek kan gratis besteld worden op het nummer 053 72 64 45 of 059 56 26 11 

Rationeel watergebruik
In elk bedrijf, hoe groot of klein ook (landbouwer, fabriek of KMO, ..), kan men werken rond rationeel- en duurzaam watergebruik. Investeer in waterbesparende technieken zoals spaardouchekoppen, WC's met dubbele spoelknop, waterperlatoren aan handkranen, …). Gebruik enkel leidingwater voor hoogwaardige toepassingen, en schakel zoveel mogelijk over op hemelwater voor laagwaardige toepassingen zoals water om te kuisen, wasmachine, …

Tracht maandelijks een waterboekhouding bij te houden zodat eventuele lekken vroegtijdig kunnen opgespoord worden.

Voorzie je bedrijf van een voldoende waterzuivering.