Naar inhoud

Praktisch

Gemeente Kontich
Gemeentelijke Dienst Jeugd en Onderwijs

Oud gemeentehuis

Gemeenteplein


tel. 03 457 27 14
fax 03 458 31 39
e-mail

Openingstijden

maandag t.e.m. donderdag
9 - 12.30 en 14 - 16 u.
maandagavond ook 18.30 - 20.15 u.
vrijdag 9 - 12.30 u.

tijdens schoolvakanties:
maandag t.e.m. vrijdag 10 - 12 u.
+ maandagavond 18.30 - 20.15 u.

 

Sluitingsdagen

Meer info

ocmw kontich
Gemeentebestuur Kontich
Gemeenteplein 1 - 2550 Kontich
tel. 03 450 78 40
fax 03 458 31 39
gemeente@kontich.be
Sluitingsdagen gemeentediensten

Jeugdbeleidsplan

Wat is het JBP?

  • Het JBP was een plan dat het gemeentebestuur driejaarlijks moest maken om in aanmerking te komen voor subsidies van de Vlaamse Gemeenschap voor het lokale jeugdwerk. Het bestrijkt het volledige jeugdbeleid van de gemeente.

Hoe wordt het JBP opgemaakt?

  • Een stuurgroep (bestaande uit vooral jeugdwerkers, maar ook de jeugdconsulent, schepen van jeugd en enkele deskundigen) tekent de lijnen van het plan uit. Er wordt een inventarisatie gemaakt van de basisinfo over jeugd en jeugdbeleid in de gemeente. Uit deze gegevens moet blijken waar we goed zitten en op welke punten we zwakker scoren. Er wordt bij de jeugd gepeild naar noden en behoeften, waaruit doelstellingen worden geformuleerd. Niet alles kan tegelijkertijd worden aangepakt; er moeten keuzes worden gemaakt en prioriteiten gesteld. Wanneer al deze stappen op papier staan, is het ontwerp van JBP klaar. Dit wordt voorgelegd aan jongeren en deskundigen in de gemeente. Tenslotte gaat het voor advies naar de Vlaamse Gemeenschap en de gemeentelijke jeugdraad. Als iedereen akkoord gaat, kan de gemeenteraad het JBP goedkeuren en uitvoeren.

Hoe wordt het JBP uitgevoerd?

  • Om het JBP uit te voeren wordt een methode en een strategie gekozen. De reglementen en dienstverlening worden toegepast en eigen programma's blijven behouden, worden bijgestuurd of nieuwe acties ingevoerd.

Wat is dan de Verantwoordingsnota?

  • Jaarlijks moest van het voorbije jaar een Verantwoordingsnota gemaakt worden. Dit is een evaluatie van de mate waarin het JBP uitgevoerd is zoals gepland was. Daarnaast dienen de doelstellingen uit het driejarenplan er concreet in vertaald te worden in een financieel overzicht over de voorbije en komende jaren.

Vanaf 2014 zijn de nieuwe regels rond de Beleids- en beheerscyclus (BBC) in werking getreden, en vanaf 2016 houdt het decreet lokaal jeugdbeleid zelfs op te bestaan. Hierdoor is jeugdbeleid een onderdeel van het integraal gemeentelijk meerjarenplan geworden, en zijn er sinds 2014 dus geen aparte beleidsdocumenten jeugd meer.