Naar inhoud

Praktisch

Gemeente Kontich
Bevolking

Gemeentehuis, gelijkvloers
Gemeenteplein 1


tel. 03 450 78 60 tot en met 65
fax 03 458 43 86
e-mail

Openingstijden

Alle werkdagen van 9 tot 12.30 u.

Maandag t.e.m. donderdag van 14 tot 16 u. (niet tijdens schoolvakanties)
Maandagavond van 17.30 tot 20.15 u.

 

 

 

 
ocmw kontich
Gemeentebestuur Kontich
Gemeenteplein 1 - 2550 Kontich
tel. 03 450 78 40
fax 03 458 31 39
gemeente@kontich.be
Sluitingsdagen gemeentediensten

Strafregister (Bewijs van goed gedrag en zeden)

Iedereen die in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister is ingeschreven, kan een uittreksel uit het strafregister (voorheen getuigschrift goed zedelijk gedrag) aanvragen. Er zijn drie verschillende modellen naargelang het doel waarvoor het uittreksel dient: 


Model art. 595 Sv (model 1 gewoon gebruik) is het standaarduittreksel en wordt afgegeven voor het gewone gebruik, d.w.z. voor de uitoefening van een activiteit die niet valt onder  : opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen of gereglementeerde activiteiten. 

Model art. 596.1 Sv (model 1 gereglementeerde activiteiten) wordt afgegeven aan iedereen die een activiteit wil uitvoeren waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk vastgesteld zijn. Dit is conform art. 596.1 Sv - voor alle aanvragen die gerelateerd zijn aan specifieke activiteiten / beroep zoals bijvoorbeeld jachtvergunning, wapenvergunning, enz...

Model 
art. 596.2 (model 2) wordt afgegeven aan iedereen die een activiteit met minderjarigen wenst uit te voeren. (d.w.z. opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen).

Hoe bekom je dit bewijs ?
Het is de belanghebbende, die het uittreksel persoonlijk en met identiteitskaart dient af te halen bij de dienst bevolking.
Indien om een gewettigde reden een ander persoon het uittreksel komt aanvragen, dient dit te gebeuren met een kopie van de identiteitskaart en een gehandtekende volmacht. Modellen 1 kunnen onmiddellijk meegenomen worden.
Voor model 2 is vanaf september 2011 een bijkomend advies van de politie nodig. Hierdoor kunnen we het attest pas na 5 werkdagen afleveren. 
Je kan een uittreksel uit het strafregister ook aanvragen per mail op strafregister@kontich.be.  
 
Wat vermeld je bij elke aanvraag? 
- naam, voornaam en geboortedatum (of rijksregisternummer)
- reden waarvoor het uittreksel dient

Dit uittreksel is gratis .