Naar inhoud

Praktisch

Gemeente Kontich
Ruimtelijke ontwikkeling
Cel Mobiliteit

Tijdelijke huisvesting: Mechelsesteenweg 83 - Gemeentehuis, 1ste verdieping

 

Het postadres blijft Gemeenteplein 1.


tel. 03 450 78 98
fax 03 458 31 39
e-mail

Openingstijden

Alle werkdagen van 9 tot 12.30 u.

Maandag t.e.m. donderdag van 14 tot 16 u. (uitgezonderd schoolvakanties)
Maandag van 17.30 tot 20.15 u.
 

Sluitingsdagen

Meer info

ocmw kontich
Gemeentebestuur Kontich
Tijdelijke huisvesting:
Mechelsesteenweg 83
2550 Kontich
Gemeenteplein 1 - 2550 Kontich
tel. 03 450 78 40
fax 03 458 31 39
gemeente@kontich.be
Sluitingsdagen gemeentediensten

Mobiliteitsplan

In een gemeentelijk mobiliteitsplan legt de gemeente vast welk mobiliteitsbeleid ze wil gaan voeren. In 2008 werd het eerste mobiliteitsplan voltooid.

 

Het mobiliteitsplan betekent in het algemeen een leidraad voor de keuzen i.v.m. de verkeerscirculatie, de voorstellen voor de herinrichting van straten en pleinen, de voorzieningen voor het fietsverkeer, voetgangersverkeer, het openbaar vervoer, het parkeren en de verkeersveiligheid en –leefbaarheid langs de hoofdstraten en in woonwijken.

 

Alle mobiliteitsplannen ouder dan 5 jaar moeten herzien worden. De gemeentelijke begeleidingscommissie(GBC) heeft ervoor gekozen om het bestaande mobiliteitsplan te 'verbreden en verdiepen'. Men kan nieuwe thema’s toevoegen aan het mobiliteitsplan, maar evengoed bestaande thema’s verder uitwerken. Deze opdracht werd toegewezen aan studiebureau Vectris.
Het plan is opgebouwd in 3 fasen:

 

Verkenningsnota: Deze is te vinden onderaan de pagina.
hierin wordt de gewijzigde planningscontext beschreven, de knelpunten en kansen opgelijst, welke thema’s worden behandeld  en gezegd welke onderzoeken er gebeuren.

 

Uitwerkingsnota: dit is een samenvatting van de uitgevoerde onderzoeken. De onderzoeken maken als aparte nota’s deel uit van het mobiliteitsplan.

 

Beleidsplan: Deze is te vinden onderaan de pagina met de bijhorende kaarten en actietabel.

 

Tijdens dit hele proces loopt er ook een participatieproject: momenten van inspraak van de bevolking. Op deze pagina kan je het verloop van dit traject volgen.

 

Het beleidsplan werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Momenteel wordt een openbaar onderzoek georganiseerd als laatste stap van de inspraak.

De bevindingen van het openbaar onderzoek worden aan de kwaliteitsadviseur bezorgd om advies uit te brengen.

Na eventuele aanpassingen door opmerkingen uit het openbaar onderzoek en/of kwaliteitsadviseur wordt het plan in 2017 definitief goedgekeurd door de gemeenteraad en hebben we dus een mobiliteitsplan ‘tweede generatie’.

 

 


Voor meer info neem je contact op met de cel Mobiliteit, op het nummer 03 450 78 98 of via mail aan mobiliteit@kontich.be.