Naar inhoud

Praktisch

Gemeente Kontich
Technische dienst
Blauwesteenstraat 81A


tel. 03 451 92 80
fax 03 451 92 96
e-mail

Openingstijden

Maandag t/m donderdag:
van 8 tot 12 en van 13 tot 16.30 u.
Vrijdag:
van 8 tot 11.30 u.


Sluitingsdagen

Meer info

ocmw kontich
Gemeentebestuur Kontich
Tijdelijke huisvesting:
Mechelsesteenweg 83
2550 Kontich
Gemeenteplein 1 - 2550 Kontich
tel. 03 450 78 40
fax 03 458 31 39
gemeente@kontich.be
Sluitingsdagen gemeentediensten

Werken aan een officiële waterloop

In Kontich en Waarloos zijn er een aantal officiële waterlopen die beheerd worden door het Provinciebestuur van Antwerpen. Werken worden vooraf aan het provinciebestuur schriftelijk aangevraagd.


Provincie pakt de Hessepoelbeek aan

Eind november 2010 start de provincie met de verlegging en de opwaardering van de Hessepoelbeek ter hoogte van het Hessepoelbos.

Dit project biedt niet alleen een oplossing voor de wateroverlast die zich in het verleden manifesteerde, maar tovert de Hessepoelbeek ook om tot een mooi brokje natuur. De gemeente Kontich was al langer vragende partij om de Hessepoelbeek te verleggen omdat de waterloop zich heel dicht tegen de zaal Berkenhof bevindt. De lange overwelving met te kleine buizen veroorzaakte bovendien meer dan eens wateroverlast.

De omgeving van de Hessepoelbeek te Kontich vormt een biologisch waardevol landschap. Hooi- en graslanden, bomenrijen en loofbossen wisselen elkaar af. Tegelijk wordt het gebied door de lokale jeugdbeweging vaak gebruikt als speelzone. In de uitwerking van het project stonden deze beide aspecten dan ook centraal.

De Hessepoelbeek zal meanderend worden aangelegd met flauwe oevers en afwisselende breedtes, zodat bijkomende waterbuffering en een ecologische meerwaarde worden gerealiseerd. Na de verlegging van de Hessepoelbeek krijgt ook het speelbos een opfrisbeurt. Met de uitgegraven grond worden speelheuvels aangelegd voor de jeugdbeweging die daar haar thuisbasis heeft.

Contactpersoon: Rudi Vasseur, projectingenieur bij de dienst Waterbeleid van de provincie Antwerpen
tel 03/240 64 90 of rudi.vasseur@admin.provant.be