Naar inhoud

Praktisch

Gemeente Kontich
Bevolking

Tijdelijke huisvesting: Mechelsesteenweg 83 - Gemeentehuis, 1ste verdieping

 

Het postadres blijft Gemeenteplein 1


tel. 03 450 78 60 tot en met 65
fax 03 458 43 86
e-mail

Openingstijden

Alle werkdagen van 9 tot 12.30 u.

Maandag t.e.m. donderdag van 14 tot 16 u. (niet tijdens schoolvakanties)
Maandagavond van 17.30 tot 20.15 u.

 

 

 

 
ocmw kontich
Gemeentebestuur Kontich
Tijdelijke huisvesting:
Mechelsesteenweg 83
2550 Kontich
Gemeenteplein 1 - 2550 Kontich
tel. 03 450 78 40
fax 03 458 31 39
gemeente@kontich.be
Sluitingsdagen gemeentediensten

Beroepswijziging - aangifte

Elke wijziging in het beroep moet je aangeven bij de dienst bevolking.
Het gemeentebestuur moet bij elke aanvraag voor een inschrijving in de registers als titularis van een vrij beroep - waarvan de titel bij wet beschermd is (advocaat, arts, architect, enzovoort) - aan de aangever een officieel document vragen dat bewijst dat hij gemachtigd is om die beroepsactiviteiten uit te oefenen.
Wie beschouwen we als zijnde ‘zonder beroep’?
• Personen die nooit een vak of een beroep uitoefenden;
• Kinderen die de volle leeftijd van achttien jaar nog niet bereikten;
• Personen die de volle leeftijd van 18 jaar bereikten en die nog school lopen. Zij kunnen echter wel vragen dat de vermelding ‘student’ tussen haakjes naast de woorden ‘zonder beroep’ gezet wordt, voor zover ze voltijds de lessen volgen van een onderwijsinrichting met volledig leerplan én ze een getuigschrift van het hoofd van de inrichting voorleggen;
• Werklozen die nooit een beroep uitoefenden. Werklozen die reeds een beroep uitoefenden, nemen we in de registers op onder hun laatste beroepskwalificatie.

E-loket