Naar inhoud

Praktisch

Gemeente Kontich
Milieudienst

Tijdelijke huisvesting: Mechelsesteenweg 83 - Gemeentehuis, 1ste verdieping

 

Het postadres blijft Gemeenteplein 1.


tel. 03 450 78 68/69
fax 03 458 31 39
e-mail

Openingstijden

Milieudienst

Alle werkdagen van 9 tot 12.30 u.

Maandag t.e.m. donderdag van 14 tot 16 u. (niet tijdens schoolvakanties)
Maandag van 17.30 u. tot 20.15 u.

Meer info

ocmw kontich
Gemeentebestuur Kontich
Tijdelijke huisvesting:
Mechelsesteenweg 83
2550 Kontich
Gemeenteplein 1 - 2550 Kontich
tel. 03 450 78 40
fax 03 458 31 39
gemeente@kontich.be
Sluitingsdagen gemeentediensten

Milieubeleidsplan (MBP)

MBP

Een milieubeleidsplan is een doe plan voor 5 jaar en bevat dan ook een concreet meerjaren-actieplan. Jaarlijks zal dit plan in het milieujaarprogramma onder de loep worden genomen en zal enerzijds een evaluatie worden opgemaakt over wat er al is uitgevoerd en zal anderzijds concreet uitgewerkt worden wat er het volgende jaar nog moet worden gerealiseerd.
Het plan zelf geeft aan hoe de gemeente de bestaande knelpunten rond milieu en natuur zal aanpakken en hoe diverse aanverwante problemen in de toekomst vermeden kunnen worden. Het omvat een langetermijnstrategie, die moet toelaten om - nog meer dan in het verleden - lokale milieuproblemen integraal aan te pakken en nieuwe evoluties (vb. rond duurzame ontwikkeling) op te volgen en in concrete daden om te zetten.

Opmaak MBP
Een stuurgroep (bestaande uit vooral belangengroepen, maar ook de milieuambtenaar, schepen van leefmilieu en enkele deskundigen) tekent de lijnen van het plan uit. Er wordt een inventarisatie gemaakt van de basisinfo over milieu- en natuurbeleid in de gemeente. Uit deze gegevens moet blijken waar we goed zitten en op welke punten we zwak scoren. Er wordt gepeild naar noden en behoeften, waaruit doelstellingen worden geformuleerd. Niet alles kan tegelijkertijd worden aangepakt; er moeten keuzes worden gemaakt en prioriteiten gesteld. Wanneer al deze stappen op papier staan, is het ontwerp van MBP klaar. Dit wordt voorgelegd aan de inwoners van de gemeente in een informatievergadering. Iedereen kan schriftelijk reageren op het ontwerpplan. Tenslotte gaat het voor advies naar de Vlaamse Gemeenschap en de gemeentelijke milieuraad. Als iedereen akkoord gaat, kan de gemeenteraad het MBP goedkeuren en uitvoeren.