Naar inhoud

Praktisch

Gemeente Kontich
Milieudienst

Tijdelijke huisvesting: Mechelsesteenweg 83 - Gemeentehuis, 1ste verdieping

 

Het postadres blijft Gemeenteplein 1.


tel. 03 450 78 68/69
fax 03 458 31 39
e-mail

Openingstijden

Milieudienst

Alle werkdagen van 9 tot 12.30 u.

Maandag t.e.m. donderdag van 14 tot 16 u. (niet tijdens schoolvakanties)
Maandag van 17.30 u. tot 20.15 u.
ocmw kontich
Gemeentebestuur Kontich
Tijdelijke huisvesting:
Mechelsesteenweg 83
2550 Kontich
Gemeenteplein 1 - 2550 Kontich
tel. 03 450 78 40
fax 03 458 31 39
gemeente@kontich.be
Sluitingsdagen gemeentediensten

Bijen

Bij op rozen

        Red de bij!   

Bijen vervullen een onmisbare rol bij de bestuiving van bloemen en gewassen. Zonder bijen zou je je dagelijkse appeltje niet kunnen eten. Spijtig genoeg gaat het niet goed met de bijen. Het beestje heeft sterk te lijden onder de schadelijke bestrijdingsmiddelen. Parasieten en ziekten, te weinig nestgelegenheid en het verdwijnen van allerlei plantensoorten liggen eveneens aan de bron van de bijensterfte.

Wat kan je doen voor de bijen? Lees het ook hier...


Daarom willen we actie ondernemen om deze massale sterfte tegen te gaan. Als gemeente nemen we enkele maatregelen om de bij terug te integreren. We planten bloemen in de bloembakken die bijtjes nodig hebben voor hun nectar en braakliggende gronden van de gemeente gaan we met bloemenmengsels inzaaien. In de tuin van de Dekenij in de Duivenstraat gaan we bijenhotels plaatsen voor de solitaire bij en we passen ons subsidiereglement aan voor kleine landschapselementen (KLE’s) ter stimulering van de aanplanting van waard- en drachtplanten voor de bijen.  

De bij heeft ook behoefte aan plekken om zich te nestelen en aan kwalitatief betere planten waar ze van leven. Daarom geven we hier enkele tips mee om ook jouw tuin leefbaar te maken voor de bij!  

- Zorg voor voedsel voor de bijen want ze hebben honger!
Van de vroege lente tot de late herfst zijn bijen op zoek naar nectar en stuifmeel. Veel tuinplanten en cultivars hebben grote, kleurrijke bloemen, maar produceren daarom niet altijd evenveel nectar of stuifmeel. Kies daarom waar mogelijk voor streekeigen materiaal. Goede nectar- en stuifmeelplanten zijn onder andere distelsoorten (kruldistel, wegdistel, grote kaardenbol) en sommige tuinkruiden (venkel, tijm, dille, lavendel). Ook heel wat klimplanten, bomen en struiken kunnen waardevol zijn: klimop, hop, winterlinde, zomerlinde, alle soorten wilg, meidoorn, vlinderstruik, hondsroos en rimpelroos. Vooral de najaarsbloeiers zijn van belang; deze zorgen immers voor vitale winterbijen die voldoende voedsel moeten inzamelen voor de komende generatie. Enkele voorbeelden van najaarsbloeiers zijn goudsbloempje, zonnebloem, koningskaars, gewone margriet, bruidsluier, sneeuwbes.
Meer informatie over de waard- en drachtplanten voor de bij kan je vinden op www.bieenkorf.be  

- Bouw een bijenhuis.
Sommige bijen hebben dan weer last van woningnood. Ze wonen niet in een kast en leveren evenmin de honing in je thee.  We hebben het over de solitaire of wilde bij. Die woont op zijn ééntje, maar vindt dat best. 300 van de 350 bijensoorten in ons land zijn solitair. Ze wonen in holletjes en die vinden ze steeds minder, maar daar kunnen we  iets aan doen. Neem een blokje hard hout en boor er een gaatje in van 2 tot 9 mm breed en 10 cm diep.  Een bundeltje riet of bamboe werkt ook.  Hang het op een zonnige plek en de bijen zullen er graag wonen. Wees gerust, het zijn beschaafde en zachtaardige gasten, want solitaire bijen zijn niet agressief en hun angel is vaak te dun om door onze huid te prikken.  

- Gebruik geen pesticiden in de tuin.
Pesticiden zijn nefast voor bijen. Elk pesticidengebruik, hoe klein ook, schaadt de populaties bijen in jouw tuin. Ook andere insecten ondervinden hinder van pesticidengebruik. Wanneer de bijen in jouw tuin verdwijnen zal ook de bestuiving van heel wat planten in jouw tuin in gevaar komen. Zonder bijen immers geen bloemen!
Ecologische tuintips kan je vinden op: www.durftuinierenzonder.be    

BIJEN: een hobby waardoor je "gestoken" wordt
Bent u ook gepassioneerd door de natuur? Wist u dat bijen onmisbaar zijn? Als imker kom je niet alleen in de wondere wereld van de bijen terecht, je krijgt eveneens oog voor de plantenwereld, je houdt rekening met het weer en je helpt ook daadwerkelijk aan het in stand houden van de natuur. De Wettelijk erkende Koninklijke Bijentelersvereniging St Ambrosius Boechout geeft regelmatig aan iedereen die geïnteresseerd is in het beoefenen van de bijenteelt als vrijetijdsbesteding of aan belangstellenden, de gelegenheid, meer te weten te komen over de boeiende en fascinerende wereld van de honingbij, door middel van een praktijkgerichte lessenreeks.

Geïnteresseerden kunnen voor meer inlichtingen op deze link van Prettig Geleerd terecht.


Wespenhinder?
Bij een wespennest kan je bij de brandweer terecht...

Hommels?
Voor hinder van hommels of hommelnesten kan je terecht bij Jan Verbraeken via mail, klik hier.

Honingbijen?

Heeft u honingbijennest aangetroffen in uw tuin?  Misschien dicht aan uw terras? In ieder geval, probeer het nest niet weg te halen, de bijen weg te jagen of te bestrijden! Dergelijke acties zorgen voor gevaarlijke situaties. Indien u een nest aantreft, kan je terecht bij één van deze contactpersonen van de Koninklijke Bijentelersvereniging St Ambrosius Boechout:

 

  • Leo en Monique Van Camp: 03 455 84 85
  • Mark Naveau: 03 480 75 86 - e-mail
  • Johan Van der Veken: 0498 64 20 77 - e-mail    ˜