Naar inhoud

Praktisch

Gemeente Kontich
Ruimtelijke ontwikkeling
Cel Planning

Tijdelijke huisvesting: Mechelsesteenweg 83 - Gemeentehuis, 1ste verdieping

 

Het postadres blijft Gemeenteplein 1.


tel. 03 450 78 76
fax 03 458 31 39
e-mail

Openingstijden

enkel na afspraak

Sluitingsdagen

Meer info

ocmw kontich
Gemeentebestuur Kontich
Tijdelijke huisvesting:
Mechelsesteenweg 83
2550 Kontich
Gemeenteplein 1 - 2550 Kontich
tel. 03 450 78 40
fax 03 458 31 39
gemeente@kontich.be
Sluitingsdagen gemeentediensten

Cel Planning

Ruimtelijke planning organiseert de ruimte, gericht op duurzame ruimtelijke ontwikkeling en strevend naar ruimtelijke kwaliteit.
Aan de hand van volgende instrumenten wordt de ruimtelijke planning concreet gemaakt binnen onze leefwereld.

Ruimtelijk structuurplan
Het ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een gebied bepaalt op lange termijn. Het brengt samenhang in de verschillende maatschappelijke aanspraken op de ruimte.
Ruimtelijke structuurplannen worden op 3 beleidsniveaus opgemaakt.
Voor Kontich zijn de volgende structuurplannen van toepassing:

Ruimtelijke uitvoeringsplannen
Om deze toekomstvisie te realiseren worden ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) opgemaakt. Deze RUP’s vertalen het ruimtelijk beleid concreet op specifieke locaties. Er worden mogelijkheden gecreëerd voor nieuwe ontwikkelingen en projecten voor o.a. wonen en recreatie. Tegelijk worden bijvoorbeeld ook groenplekken gevrijwaard.

Voor meer info neemt u contact op met de cel Planning, op het nummer 03 450 78 76 of via mail aan planning@kontich.be.

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?