Naar inhoud
ocmw kontich
Gemeentebestuur Kontich
Tijdelijke huisvesting:
Mechelsesteenweg 83
2550 Kontich
Gemeenteplein 1 - 2550 Kontich
tel. 03 450 78 40
fax 03 458 31 39
gemeente@kontich.be
Sluitingsdagen gemeentediensten

Milieuraad

MR

De milieuraad is door het gemeentebestuur erkend als officieel adviesorgaan voor milieuzaken.

De milieuraad houdt zich niet enkel bezig met haar adviesfunctie, maar ook milieuraadactiviteiten. 
Het dient ook als overlegforum tussen de belangengroepen onderling.

 

Historiek

De milieuraad, voluit de Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur, werd opgericht bij gemeenteraadsbeslissing van 17/12/1990.  Door de ondertekening van het Milieuconvenant (overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en de gemeenten i.v.m. milieu-en natuurbeleid), werd de milieuraad geïnstitutionaliseerd. Immers het convenant legt de gemeente op om een adviserende milieuraad op te richten met daarin niet-mandatarissen.

 

Werking

De milieuraad heeft als opdracht het uitbrengen van adviezen over alle aangelegenheden betreffende het leefmilieu in en rondom Kontich, daarenboven het uitbrengen van een jaarlijks advies over het Gemeentelijk Milieu- en Natuurbeleidsplan. De milieuraad onderzoekt problemen die rechtstreeks verband houden met de bescherming en verbetering van het leefmilieu zoals groenbeheer, natuurbescherming, gemeentelijk natuurontwikkelingsplan, onkruidbestrijding, bescherming van kleine landschapselementen, water- en luchtvervuiling, afvalproblematiek, milieuvriendelijk leven, enz. Ook specifieke vragen over milieuvergunning, bedrijven, verkavelingen of verkeerssituaties komen aan bod. 

De milieuraad informeert en sensibiliseert de bevolking maar organiseert en ontwikkelt ook voorstellen.

 

Uitnodigingen en verslagen
De milieuraad vergadert elke derde donderdag van de maand, behalve tijdens de zomermaanden juli en augustus.
De vergadering gaat telkens door in de Raadzaal van het gemeentehuis tenzij anders vermeld in de uitnodiging.
Al deze vergaderingen kunnen vrij bijgewoond worden, het zijn telkens open vergaderingen, dit wil zeggen dat iedereen welkom is.

Voor uitnodigingen, verslagen, adviezen en brieven van de milieuraad Klik hier
Mocht je toch iets niet vinden dan contacteer je best de milieudienst: 03 450 78 68/69 of een mailtje via milieu@kontich.be

 

Data en locaties Milieuraad in 2017:

19/01/2017 Technische dienst, Blauwesteenstraat 81b
16/02/2017 zaal Sint-Jan, Sint-Jansplein 8
15/03/2017 zaal Sint-Jan, Sint-Jansplein 8
13/04/2017 zaal Sint-Jan, Sint-Jansplein 8
17/05/2017 zaal Sint-Jan, Sint-Jansplein 8
15/06/2017 Sint-Jan, Sint-Jansplein 8
21/09/2017 Sint-Jan, Sint-Jansplein 8
19/10/2017 Sint-Jan, Sint-Jansplein 8
16/11/2017 zaal Groeningen, Sint-Jansplein 8
21/12/2017 zaal Sint-Jan, Sint-Jansplein 8