Naar inhoud
ocmw kontich
Gemeentebestuur Kontich
Tijdelijke huisvesting:
Mechelsesteenweg 83
2550 Kontich
Gemeenteplein 1 - 2550 Kontich
tel. 03 450 78 40
fax 03 458 31 39
gemeente@kontich.be
Sluitingsdagen gemeentediensten

GECORO

 

 

 

Het decreet van de Vlaamse Overheid van 18 mei 1999  verplichtte alle Vlaamse gemeentebesturen een Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) te installeren. Bij beslissing van de gemeenteraad van 20 oktober  2003 werd de GECORO in Kontich een feit. 
 
De overheid bepaalde ook het aantal leden van deze commissie. Voor Kontich bestaat de GECORO uit 11 effectieve leden waaronder 3 deskundigen en 8 vertegenwoordigers van de verschillende maatschappelijke geledingen: de lokale milieu- en natuurverenigingen, de socio-culturele organisaties, de jeugdverenigingen, de landbouworganisaties, de werkgevers, de werknemers en de handelaars. Voor elk lid van de GECORO werd tevens een vervanger aangeduid. 
 
De mandaten van de leden duren zes jaar en lopen samen met de legislatuur van de gemeenteraad. 
 
De taak van de GECORO is in eerste instantie advies uit te brengen. Dit kan op 3 niveaus gebeuren. Er zijn, op de eerste plaats, een aantal decretaal bepaalde verplichte adviezen o.a. bij de totstandkoming van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, de coördinatie van de reacties van het openbaar onderzoek bij het tot stand komen van dit gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en tevens hierover een gemotiveerd advies geven aan de overheid. 
De GECORO speelt uiteraard een belangrijke rol bij het tot stand komen van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Daarnaast geeft de commissie advies bij het afleveren van stedenbouwkundige verordeningen, bouwaanvragen,… 
 
Het schepencollege of de gemeenteraad kan vrijwillig advies vragen over een welbepaald dossier op het vlak van ruimtelijke ordening. De GECORO kan zelf ook vrijwillig advies uitbrengen aan het schepencollege over gelijk welk dossier op het vlak van ruimtelijke ordening. 
 
Meer info 
 
Voor meer info neem je contact op met de Cel Planning, op het nummer 03 450 78 76 of via mail aan planning@kontich.be.