Naar inhoud

Praktisch

Bart Seldeslachts

Scheihagenstraat 91


gsm 0474 24 38 90
tel. 03 450 78 45
bart.seldeslachts@kontich.be
spreekuren: do. 9 tot 11 u. en op afspraak

N-VA


ocmw kontich
Gemeentebestuur Kontich
Tijdelijke huisvesting:
Mechelsesteenweg 83
2550 Kontich
Gemeenteplein 1 - 2550 Kontich
tel. 03 450 78 40
fax 03 458 31 39
gemeente@kontich.be
Sluitingsdagen gemeentediensten

Bart Seldeslachts

Foto Bart Seldeslachts

Aan het hoofd van de gemeente staat de burgemeester. 

De leden van de gemeenteraad dragen gezamenlijk een kandidaat-burgemeester voor die meestal tot de meerderheid behoort. Het is de Vlaamse Minister van Binnenlandse Zaken die de burgemeester benoemt en dit voor een ambtstermijn van eveneens zes jaar. 
De burgemeester legt de eed af in handen van de provinciegouverneur. De burgemeester, voor wie het meestal geen voltijdse betrekking is (net als voor de schepen overigens) zit de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen voor. 
Hij vertegenwoordigt de gemeente ook naar buiten toe. Zo worden bijvoorbeeld alle brieven en officiële documenten van de gemeente ondertekend door de burgemeester en de gemeentesecretaris, die het hoofd van de administratie en het personeel is.
Verder is de burgemeester het hoofd van de politie en is hij rechtstreeks verantwoordelijk voor de veiligheid in de gemeente. 
Ook de burgemeester heeft een aantal extra specifieke bevoegdheden en net zoals de schepenen houdt hij op vaste tijdstippen een spreekuur waarop iedereen welkom is.
 
Bevoegdheden: Veiligheid, Noodplanning, Markten, Patrimonium, Onderwijs en Erfgoed.
 
Spreekuren in het gemeentehuis: donderdag van 9 tot 11 u. 
andere dagen op afspraak

Functies

  • Gemeenteraadslid
  • Burgemeester
  • Lid erfgoedraad (niet-stemgerechtigd)
  • Voorzitter gemeenteraad