Naar inhoud
ocmw kontich
Gemeentebestuur Kontich
Tijdelijke huisvesting:
Mechelsesteenweg 83
2550 Kontich
Gemeenteplein 1 - 2550 Kontich
tel. 03 450 78 40
fax 03 458 31 39
gemeente@kontich.be
Sluitingsdagen gemeentediensten

Schepencollege

College van burgemeester en schepenen

De gemeenteraad vergadert bijna elke maand en zet de grote lijnen van het beleid uit. Dat is echter ontoereikend om alles, waarmee het gemeentebestuur bezig is, grondig te kunnen opvolgen. Het college van burgemeester en schepenen zorgt voor het dagelijks beleid of bestuur en vergadert daarom wekelijks (elke maandag). Dit college is samengesteld uit de burgemeester en de schepenen, bijgestaan door de gemeentesecretaris die enkel het verslag opneemt.

De schepenen worden gekozen uit de gemeenteraadsleden van de partijen, die samen een meerderheid vormen in de gemeenteraad. Het aantal schepenen hangt af van het aantal inwoners in de gemeente. In Kontich zijn er dat 7. 
Een schepen heeft geen persoonlijke bevoegdheid. Het college van burgemeester en schepenen neemt zijn beslissingen gezamenlijk. Om het bestuur van de gemeente te organiseren, heeft iedere schepen wel een werkterrein met meerdere beleidsthema’s zoals financiën, milieu, openbare werken, informatie, cultuur, ruimtelijke ordening enz. De belangrijkste bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen is het voorbereiden van de gemeenteraad en het uitvoeren van de beslissingen ervan. Het college van burgemeester en schepenen heeft nog een hele reeks andere bevoegdheden zoals:
- het beheer van de gemeentelijke inrichtingen (bijvoorbeeld scholen, musea, bibliotheken, sportaccommodaties,… );
- het leiden van gemeentewerken;
- toezicht op de ambtenaren, de boekhouding en het OCMW;
- afleveren van bepaalde vergunningen (bijvoorbeeld voor het bouwen van een huis, voor het lozen van afvalwater enz.).

De bevoegdheden en contactgegevens van onze schepenen kan je hier vinden of klik op de knop "Samenstelling" rechts bovenaan.