Naar inhoud

Praktisch

Gemeente Kontich
Ruimtelijke ontwikkeling
Cel Vergunningen

Tijdelijke huisvesting: Mechelsesteenweg 83 - Gemeentehuis, 1ste verdieping

 

Het postadres blijft Gemeenteplein 1.


tel. 03 450 78 75
fax 03 458 31 39
e-mail

Openingstijden

Alle werkdagen van 9 tot 12.30 u.

Maandag t.e.m. donderdag van 14 tot 16 u. (niet tijdens schoolvakanties)
Maandag van 17.30 tot 20.15 u.


Voor bespreking van dossiers: na afspraak

Sluitingsdagen

Meer info

ocmw kontich
Gemeentebestuur Kontich
Tijdelijke huisvesting:
Mechelsesteenweg 83
2550 Kontich
Gemeenteplein 1 - 2550 Kontich
tel. 03 450 78 40
fax 03 458 31 39
gemeente@kontich.be
Sluitingsdagen gemeentediensten

Openbaar onderzoek

Het doel van een openbaar onderzoek is de bevolking de kans te geven om hun eventuele bezwaren tegen de toekenning van de stedenbouwkundige vergunning te uiten.


Deze bezwaren of eventuele opmerkingen kunnen op één van volgende manieren bij de gemeente binnengebracht worden: 

  • per aangetekend schrijven aan het College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteplein 1 – 2550 Kontich
  • tegen ontvangstbewijs op het gemeentesecretariaat van het Gemeentehuis, Mechelsesteenweg 83 – 2550 Kontich, tweede verdieping
  • tegen ontvangstbewijs op de dienst Omgeving in het Gemeentehuis, Mechelsesteenweg 83 – 2550 Kontich, eerste verdieping
  • per e-mail naar vergunningen@kontich.be

Meer info
Voor meer info neem je contact op met de cel Vergunningen, op het nummer 03 450 78 75 of via mail aan vergunningen@kontich.be

 

 

 

De lopende openbare onderzoeken: 

 

31/05/2017 tot 29/06/2017:

      17.103 - Witte Stedeweg 5 -nieuwbouw van een eengezinswoning plans

      17.121 - Groeningenlei 153 - het bouwen van een toegangspoort, het aanleggen van een karrespoor verharding, het bouwen van een boomterras - plans

 

29/05/2017 tot 27/06/2017

      17.106 - Kruisschanslei 77 - afbreken van vrijstaande woning met aanhorigheden en het bouwen van vier appartementsgebouwen met ondergrondse parkeergarage - plans

 

24/05/2017 tot 22/06/2017

      17.096 - De Villermonstraat 6A - het slopen van werkplaatsen en magazijnen, het uitbreken van bestaande verhardingen, het rooien van bomen, het oprichten van gestapelde woningen met ondergrondse garage en de heraanleg van een toegangsweg - plans

      17.117 - Oude Baan 6 - Het verbouwen van een halfopen bebouwing - plan

      17.118 - Gemeenteplein 4 - Het slopen van een bijgebouw - plan

 

19/05/2017 tot 17/06/2017

       17.113 - Satenrozen 6A - het regulariseren van KMO-zone Pierstraat/Satenrozen & aanleg nieuwe wegenis - plans

 

15/05/2017 tot 13/06/2017

       17.107 - Waarloosveld ZN - Wegenis- en rioleringswerken - plan 1 - plan 2 - plan 3

 

12/05/2017 tot 10/06/2017

       17.110 - Reepkenslei 7 - Nieuwe verkaveling - plans

       17.111 - Edegemsesteenweg 15 - verbouwen van een rijwoning - plans

 

10/05/2017 tot 08/06/2017

       17.109 - Mechelsesteenweg 181 - het vervangen van een raam door een deur en plaatsen lichtreclame en wijziging van woonhuis naar handelspand - plans

 

2/05/2017 tot 31/05/2017

       17.073 - Pierstraat 276 - Planologisch attest - plans 

 

28/04/2017 tot 27/05/2017

       17.094 - Mechelsesteenweg 287 - het afbreken van bestaande constructies en bouwen van twee appartementsgebouwen met ondergrondse parkeergarage - plan 1 - plan 2

 

27/04/2017 tot 26/05/2017

       17.090 - Jeroen en Peter Conventlaan 30 - Het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning - plans

       17.092 - Vrijsel 3 - Nieuwbouw woning - plans

       17.097 - Drabstraat 159 - het plaatsen van een tuinhuis - plans

 

19/04/2017 tot 18/05/2017

       17.080 - Pierstraat 359A - Verkavelingswijziging - plans

       17.081 - Keizershoek 187 - Nieuwe verkaveling - plans

 

13/04/2017 tot 12/05/2017

       17.077 - Transvaalstraat 16 - Het verbouwen van een woning - plans

   

 

De afgesloten openbare onderzoeken - nog geen beslissing genomen:

 

16.266 - Pierstraat - Het verkavelen van gronden tussen Pierstraat en Groeningenlei (parkwijk Groeningen)

17.024 - Drabstraat ZN - Aanvragen van een verkavelingsvergunning

17.025 - Duffelshoek 11 - Het bouwen van een eengezinswoning

17.040 - Lintsesteenweg 13 - Het regulariseren van een meergezinswoning (gesloten bebouwing)

17.048 - Oostatiestraat 250 - Het regulariseren van een meergezinswoning

17.051 - Ferdinand Maesstraat 54-56-58 -Het renoveren van 3 woningen tot een pand met horeca

17.052 - Koningin Astridlaan 54 - De nieuwbouw van een gelijkvloers handelspand met bijhorende parkeergelegenheid en fietsenstalling voor AVA

17.058 - Moorstraat 2 - Het uitbreiden van een dierenverblijfplaats met kattenverblijfplaats en educatieve buitenruimte

17.063 - Reetsestraat ZN - Het inbuizen van een baangracht en het plaatsen van een nieuwe electriciteitsabine

17.066 - Satenrozen 11 - Het aanleggen van een berm

17.067 - Pronkenbergstraat 19 - Het bouwen van een eengezinswoning

17.070 - Vrijsel 5 - Het bouwen van een nieuwbouw rijwoning

 

 

 

De afgesloten openbare onderzoeken - beslissing:

  

16.245 - Pierstraat 243-243a - Nieuwe verkaveling. Een verkavelingvergunning werd verleend op 03/04/2017

 

17.001 - Bochtstraat 56 - Het verbouwen van een eengezinswoning. Een stedenbouwkundige vergunning werd verleend op 20/03/2017. Gewijzigd plan.

 

17.008 - Ferdinand Maesstraat 191 - De nieuwbouw van een dagcentrum voor andersvaliden. Een stedenbouwkundige vergunning werd verleend op 27/03/2017. Gewijzigde plannen.

 

17.011 - Oostatiestraat 171 - Het uitbreiden en verbouwen van een polyvalent handelsgebouw. Een stedenbouwkundige vergunning werd verleend op 24/04/2017. Gewijzigde plannen.

 

17.031 - Reepkenslei 20B - Het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning. Een stedenbouwkundige vergunning werd verleend op 10/04/2017.

 

17.032 - Hondstraat 2D - Het ophogen van de tuin, de verbreding van de parking en de overkapping van de beek, het plaatsen van een omheining op de perceelsgrens, het plaatsen van een fietsenberging tegen de woning, het plaatsen van een tuinberging in de tuin. Een stedenbouwkundige vergunning werd geweigerd op 27/03/2017.

 

17.033 - Pluyseghemstraat 53 - Het bouwen van een gesloten wooneenheid, geschikt voor één gezin, op een bestaande vergunde garage. Een stedenbouwkundige vergunning werd verleend op 03/04/2017. Gewijzigde plannen.

 

17.034 - Beekboshoek 112 - Het leggen van verharding (grasdals) in de voortuinstrook ten behoeve van parkeerplaatsen. Een stedenbouwkundige vergunning werd verleend op 24/04/2017. Gewijzigde plannen

 

17.039 - Jan Baptist Francisstraat 53 - Het wijzigen van een verkaveling. Een stedenbouwkundige vergunning werd verleend op 24/04/2017.

 

17.042 - Drabstraat 180 - Het bouwen van een nieuwbouw woning. Een stedenbouwkundige vergunning werd verleend op 10/04/2017. Gewijzigde plannen: Plan 1 - Plan 2

 

17.053 - Edgard Tinellaan 6 - Het verbouwen van een veranda. Een stedenbouwkundige vergunning werd verleend op 24/04/2017.

 

17.057 - Elisabethstraat 28 - Het uitbreiden van een woning op het gelijkvloers. Een stedenbouwkundige vergunning werd verleend op 24/04/2017.

 

17.060 - Holle Eikaard 34 - Het verbouwen van een rijwoning. Een stedenbouwkundige vergunning werd verleend op 24/04/2017.