Naar inhoud

Praktisch

Gemeente Kontich
Cultuurdienst
Jeugddienst

Cultuurpunt Sint - Jan

Sint-Jansplein 8


tel. 03 450 78 36 of 0496 27 73 97
fax 03 458 53 42
e-mail

Openingstijden

Vrijetijdsdienst

Cultuurpunt Sint - Jan

Sint-Jansplein

alle werkdagen van 9 tot 12 u.
maandag van 15.30 tot 20 u.
woensdag van 13.30 tot 17 u.

 

 

Sluitingsdagen

Meer info

ocmw kontich
Gemeentebestuur Kontich
Tijdelijke huisvesting:
Mechelsesteenweg 83
2550 Kontich
Gemeenteplein 1 - 2550 Kontich
tel. 03 450 78 40
fax 03 458 31 39
gemeente@kontich.be
Sluitingsdagen gemeentediensten

Jeugddienst

De jeugddienst houdt zich bezig met alles wat te maken heeft met kinderen en jongeren. Dit gebeurt op verschillende manieren:

- Jeugdwerkondersteuning: dienstverlening aan de jeugdverenigingen en jeugdhuizen in onze gemeente
- Vrijetijd: aanleg en onderhoud van gemeentelijke speelterreinen, organiseren van gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven zoals grabbelpas en speelpleinwerking, ...
- Participatie: we besteden veel aandacht aan een zo gedragen mogelijk gemeentelijk jeugdbeleid, via inspraakinitiatieven en de gemeentelijke jeugdraad
- Jeugdinformatie: de jeugddienst is het eerste aanspreekpunt voor alle jongeren en hun omgeving met vragen van persoonlijke of informatieve aard; we verspreiden ook tal van publicaties, digitaal en op papier.
Verder trachten we een zo 'breed' mogelijk jeugdbeleid te voeren. Dit wil zeggen: de aandacht voor kinderen en jongeren bewaken in andere beleidsdomeinen zoals cultuur, verkeer & mobiliteit, ruimtelijke planning, wonen, welzijn, ...
Tenslotte krijgt ook het gemeentelijk beleid rond onderwijs en opvoeding(sondersteuning) vorm vanop deze dienst.

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?