Naar inhoud

Praktisch

Gemeente Kontich
Financiële dienst

Sociaal Huis

Antwerpsesteenweg 62

Het postadres blijft Gemeenteplein 1.


tel. 03/450 78 55-59
fax 03/458 31 39
e-mail

Openingstijden

Alle werkdagen van 9 tot 12.30 u.

Maandag t.e.m. donderdag van 14 tot 16 u. (niet tijdens schoolvakanties)
Maandag van 17.30 tot 20.15 u.
 

Meer info

ocmw kontich
Gemeentebestuur Kontich
Tijdelijke huisvesting:
Mechelsesteenweg 83
2550 Kontich
Gemeenteplein 1 - 2550 Kontich
tel. 03 450 78 40
fax 03 458 31 39
gemeente@kontich.be
Sluitingsdagen gemeentediensten

Financiële dienst

De financiële dienst staat in voor de praktische uitvoering van het financieel beleid: het opstellen van de gemeentebegroting, meerjarenplanning, begrotingsrekening, resultatenrekening, de balans...
Verder staat deze dienst in voor de bestelbons, facturen, boekhouding, betalingen, de inventaris van het gemeentelijk patrimonium, de verzekeringen, de meerjarenplannen, begrotingen en rekeningen van de kerkfabrieken...
Ook worden hier de gemeentebelastingen: reglementen, aangifte formulieren, kohieren en bezwaarschriften behandeld.

 

De personenbelasting valt onder de bevoegdheid van het Ministerie van financiën. 

Klik hier voor meer info.

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?


E-loket