Naar inhoud

Praktisch

Gemeente Kontich
Autonoom Gemeentebedrijf Kontich (AGB)
Maatschappelijke zetel:
Gemeenteplein 1


Uitbatingsadres:
Sportcentrum 'De Nachtegaal'
Duffelsesteenweg 145


BE 0871 968 335
tel. 03 880 12 30
fax 03 457 96 34
e-mail

Openingstijden

Sluitingsdagen

Meer info

ocmw kontich
Gemeentebestuur Kontich
Tijdelijke huisvesting:
Mechelsesteenweg 83
2550 Kontich
Gemeenteplein 1 - 2550 Kontich
tel. 03 450 78 40
fax 03 458 31 39
gemeente@kontich.be
Sluitingsdagen gemeentediensten

Autonoom Gemeentebedrijf Kontich (AGB)

Foto sporthal

Het AGB Kontich staat in voor het beheer en exploitatie van het sportcentrum (sporthal en zwembad) 'De Nachtegaal'. 

Ook de verhuur van de sporthallen van St-Rita (buiten de schooluren), Sint-Jozef, een pand aan de Pronkenbergstraat 29 D en de exploitatie van de tijdelijke ijsbaan behoort tot de taken van het AGB.Wat is een AGB?  

AGB staat voor Autonoom Gemeentebedrijf. 

Het is een extern verzelfstandigd agentschap met een eigen rechtspersoonlijkheid, die belast is met welbepaalde taken van gemeentelijk belang. Het AGB is onderworpen aan de wet op de boekhouding van de ondernemingen, waardoor voor een aantal uitgaven de BTW kan gerecupereerd worden.
AGB Kontich is dus een dochterbedrijf van het Gemeentebestuur Kontich. De werknemers hebben hetzelfde statuut als de collega's van het gemeentebestuur.

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?