Naar inhoud

Praktisch

Gemeente Kontich
Gemeentelijke Dienst Jeugd en Onderwijs

Oud gemeentehuis

Gemeenteplein


tel. 03 457 27 14
fax 03 458 31 39
e-mail

Openingstijden

maandag t.e.m. donderdag
9 - 12.30 en 14 - 16 u.
maandagavond ook 18.30 - 20.15 u.
vrijdag 9 - 12.30 u.

tijdens schoolvakanties:
maandag t.e.m. vrijdag 10 - 12 u.
+ maandagavond 18.30 - 20.15 u.

 

Sluitingsdagen

Meer info

ocmw kontich
Gemeentebestuur Kontich
Gemeenteplein 1 - 2550 Kontich
tel. 03 450 78 40
fax 03 458 31 39
gemeente@kontich.be
Sluitingsdagen gemeentediensten

Gemeentelijke Dienst Jeugd en Onderwijs

Het Parklokaal

De jeugddienst houdt zich bezig met alles wat te maken heeft met kinderen en jongeren. Dit gebeurt op verschillende manieren:

- Jeugdwerkondersteuning: dienstverlening aan de jeugdverenigingen en jeugdhuizen in onze gemeente
- Vrijetijd: aanleg en onderhoud van gemeentelijke speelterreinen, organiseren van gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven zoals grabbelpas en speelpleinwerking, ...
- Participatie: we besteden veel aandacht aan een zo gedragen mogelijk gemeentelijk jeugdbeleid, via inspraakinitiatieven en de gemeentelijke jeugdraad
- Jeugdinformatie: de jeugddienst is het eerste aanspreekpunt voor alle jongeren en hun omgeving met vragen van persoonlijke of informatieve aard; we verspreiden ook tal van publicaties, digitaal en op papier.
Verder trachten we een zo 'breed' mogelijk jeugdbeleid te voeren. Dit wil zeggen: de aandacht voor kinderen en jongeren bewaken in andere beleidsdomeinen zoals cultuur, verkeer & mobiliteit, ruimtelijke planning, wonen, welzijn, ...
Tenslotte krijgt ook het gemeentelijk beleid rond onderwijs en opvoeding(sondersteuning) vorm vanop deze dienst.

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?